Fokkeboom

Fokkeboom rondhout scheepvaart alle masten, stengen en ra’s behorende tot de vaste uitrusting van een zeilschip een onbewerkt hout dat in de handel komt een rond stuk hout