gangboord

Het gangboord is een dek dat gebruikt wordt als looppad, en ligt tussen de binnenkant van het boeisel en het ruim, bij binnenschepen de denneboom. Het gangboord loopt bij binnenschepen door langs de roef. Bij zeeschepen loopt het door langs het dekhuis. In beide gevallen langs de gehele buitenkant van het schip.